صفحه آرایی و تولید نشریات و مجلات
دپارتمان تبلیغات صما متشکل از افراد متخصص و با توجه به نقش مهم رسانه های مکتوب، توانسته همکاری موفقی درصفحه آرایی نشریات سراسری، ماهنامه ها و وفصل نامه های سازمان‌ ها و نهاد های مختلف را در سابقه خود قرار دهد . طراحان تبلیغات صما از تجربه تخصصی در این زمینه صفحه آرایی برخوردارند و هماهنگی کاملی با تحریریه نشریات را دارند و این امر موجب کاهش زمان پروسه انجام سفارشات می شود.
خدمات تولید نشریات و مجلات
تهیه محتوا
تهیه مقالات
ترجمه
طراحی آگهی های تبلیغاتی و صفحه آرایی
ویراستاری املایی و دستوری
انجام مصاحبه‌ها
تهیه عکس
طراحی و تهیه نشریات الکترونیکی( تحت وب- نسخه اندرویدی )
حروف چینی
خدمات چاپ و لیتوگرافی
خدمات دریافت اشتراک
پست و توزیع نشریات